Het bestuur

Voorzitter
Jurgen Netten
voorzitter@vcdehilver.nl

Secretaris
Leslie Ligtvoet
secretaris@vcdehilver.nl

Penningmeester
Petra van de Put
penningmeester@vcdehilver.nl

Ledenadministratie
penningmeester@vcdehilver.nl

Bestuurslid Jeugd
Marleen van Gils
cmv@vcdehilver.nl